Poradenství

 

Přijďte si ke mně pro klíč ke své duši

Začínám plně rozumět lidem, které jsem potkala v minulých letech. Lidem, kteří mi říkali, že vše jednou přijde a že pochopím. Mluvím o svých učitelích, z nichž jsem chtěla vykřesat odpověď na otázku: „Jak jste to udělali, že jste v pohodě?“ Vždy se pousmáli a řekli větu napsanou výše. Někdy ještě dodali, že vše má svůj čas.Jedna žena mi na základě channelingu sdělila, že se můj život změní ve velikou tvořivost a že můj muž, se kterým jsem tehdy byla, odejde. Nechtěla jsem to samozřejmě slyšet. To první ano, to druhé ne, přirozeně. Kdo by si přál rozpad vztahu, který tehdy docela dobře fungoval? Nakonec ale došlo na její slova, v obou případech.

Dnes i já dávám podobné odpovědi. S láskou, pokorou, úctou a úsměvem přihlížím dychtivým tvářím těch, kteří visí na mých radách a všem, co by jim pomohlo. Musím jim ale vždy říci: „To ne já, to vy si utvoříte svůj život. Mohu vás jen navést…“

Přátelé, mám nyní další nástroje, jak rozkrýt místa vaší duše, dosud uzamčená klíčem nevědomosti. Přijďte si pro motivaci, co dál se svými životy. Jsem sama nadšená z toho, co karmické kódy ukázaly mě. V podstatě potvrdily mé tušení, ale objevila jsem díky nim i to, co jsem si plně neuvědomovala. Neskutečné poznání.

Kód duše je opravdu bránou do našeho nitra, z něhož pak čteme jako v knize života. Objevíme své poslání, věk naší duchovní zralosti, úkoly, které si zde máme splnit a i ty splněné. Dostaneme se je svým vztahům a pojmenujeme jejich charakteristiky, i to, co máte na své cestě plnit společně. Je to nádherná pouť.

Jdeme tedy k vlastní práci…

Klient přijde na skype nejdříve na zkušební čtvrthodinku. Pokud chce přijít osobně, dám mu základní pojednání telefonicky, aby nevážil svou cestu zbytečně, kdyby měl jiné očekávání. Ukážu mu, jakým způsobem budeme postupovat.

Od obecného úvodu, vztahujícímu se k duchovnímu poslání naší duše, přejdeme k jeho rodině, té původní, a začneme hledat vzorce, které jsme v době dětství posbírali a které z nás učinily „jinou“ bytost. Jinou, než byla ta původní při našem příchodu na svět. Ano, byl to někdo jiný, kdo se sem narodil, aby sbíral pozemské zkušenosti. Bylo to čisté Božství, které se vlivem výchovy a dalšího formování vlastně deformovalo.

Pokud je klient spokojen a motivován k další práci, pošle mi na účet peníze a pak domlouváme termín. Obvykle jde o předplacení dvou hodin = 2 x 700 Kč. Někdy stačí předplatit hodinu, aby klient viděl, jakou cestou je veden, a pak pošle peníze před druhou domluvenou hodinou (na internetu se scházíme nadvakrát, živě zvládneme i dvě hodinu najednou). Číslo účtu: 2206454701/6210stačí napsat jméno a heslo: konzultace osobní či telefonická.

V listopadu 2017 jsem do své práce přibrala k výše popsané metodě, jíž je astrologie devíti planet dalšího úžasného pomocníka, což je karmický kód duše. Zmiňuji se o ní již výše v textu.

Cílem celého sezení je najít to, co je nám vlastní (naše pravé Já a naše životní poslání), a odstranit návyky, které nevedou k cíli. Klient nakonec sám zjistí, co cítí uvnitř jako svou pravdu. Pochopí, co je pohřbeno a musí býti znovu oživeno. Vrátí se k věcem, které vždy cítil a dělal rád. A to jen za mé podpory, nikoli rad a zaručených postupů. Ke všemu si dojde sám. Jakoby se rozpomene…

Svou poradnu jsem dala do uvozovek. Není možné radit, pouze vést, směrovat. Každý jsme jinde a je nutné to respektovat. Nikoho nelze vtlačit do hotové formy, ale je možné dát impuls, dovést k pochopení jeho místa tady, k jeho „aha“. Každý si nakonec vzpomene, kým je. A pochopí, proč se ten či onen člověk v jeho okolí chová tak či onak. K tomu zase slouží výpočet naší vzájemné energie, přes nějž se dostáváme i k tomu, co je karmický vztah a jak ho harmonizovat, aby vztah fungoval k naší i partnerově spokojenosti. A nejde jen o vztahy partnerské. Můžeme se zaměřit stejně tak na rodiče, své děti, kamarády… Se všemi jsme v nějakém energetickém vztahu.

Konzultaci v poradně si můžete objednat v e-shopu nebo přímo na telefonu 608 282 777 či na marcela.horka@seznam.cz.

Těším se na vás.

Ještě jeden pohled na mé rozbory

Ráda bych dnes popsala, co vlastně dělám a jak inspiruji druhé.

Vezmu to od konce. Inspirace. Moje inspirace je můj život. To, co mi přináší každodennost. Moje i partnerská. Jsem jiným člověkem po všech stránkách. Z mého minulého pojímání života mnoho nezbylo. Prostě jsem se rozhodla pro nové fungování, nové postoje, nové sebepojetí. To je základ všech změn.

Mnozí chtějí, abych jim dala nějakou techniku, aby se začali mít více rádi a aby se jim dařilo. Chtějí získat zpět ztracené sebevědomí. Já ale nekouzlím ani nepřináším na zlatém podnose návod k použití a k odstranění nežádoucího chování druhých. Co je tedy mým posláním?

Vyjdeme-li z metod, které umím použít jako účinný nástroj sebepoznání, pak procházím energiemi živlů dle astrologie devíti planet a karmickým kódem duše. O co tedy jde? Postavím si vás a vaše blízké (či domnělé nepřátele) do růžice, z níž čtu vaše charakteristiky a snažím se pojmenovat, co mezi sebou cítíte a proč jste se měli potkat. Objasním vám pravděpodobné příčiny vašich vzájemných konfliktů a dovedu vás k harmonizaci. To ale samo o sobě nestačí. VY MUSÍTE PŘEDEVŠÍM CHTÍT! MUSÍTE DOVOLIT SVÉMU SRDCI, ABY SE VYMANILO ZE SPÁRŮ EGA! A to každému nejde.

Poté se podíváme na karmický kód duše. V něm čtu, jaké vztahy mezi sebou máte, zda jsou karmické či osudové, jaký je váš životní úkol a co byste měli v životě dělat, jakým směrem se dát. Popíši vaše silné a slabé stránky, osvětlím, jaká čakra vás nejvíce ovlivňuje a jaký duchovní mistr vás na vaší cestě provází. Není toho málo, že ne?

Přeji vám, abyste šli na rozbor odhodlaní začít se změnami u sebe, protože jen tak dojdete k tomu základnímu, co si máte odnést – vrátit se opět na cestu sebelásky a všeobjímající lásky ke světu kolem.  Neočekávejte, že odejdete s instrukcemi typu „Udělej to a to.“ Odejdete pouze s nabídkou možností, z nichž si vyberete tu, která s vámi ladí a je pro vás v tuto chvíli schůdná a emocionálně i morálně dostupná. Pokud řeknete své změně NE, ještě počkejte, protože pro tuto chvíli nejsem já tím správným průvodcem.