Poradenství

 Internetová poradna a práce s klientem

Rozhodla jsem se trochu objasnit, jak vypadá má internetová poradna, v níž se můžeme vidět na Skype, nebo si jen psát. Jde o to, co komu více vyhovuje, obojí má svůj hluboký smysl a přináší výsledky. A skvělé.

Jdeme tedy k vlastní práci…
Klient přijde na internet do chatu či Skypu nejdříve na zkušební čtvrthodinku. Ukážu mu, jakým způsobem budeme postupovat. Od obecného úvodu, vztahujícímu se k duchovnímu poslání naší duše, přejdeme k jeho rodině, té původní, a začneme hledat vzorce, které jsme v době dětství posbírali a které z nás učinily jinou bytost. Jinou, než byla ta původní při našem příchodu na svět. Ano, byl to někdo jiný, kdo se sem narodil, aby sbíral pozemské zkušenosti. Bylo to čisté Božství, které se vlivem výchovy a dalšího formování vlastně deformovalo.

Pokud je klient spokojen a motivován k další práci, pošle mi na účet peníze a pak domlouváme termín. Obvykle jde o předplacení dvou hodin. Do nich se vejdou ty základní věci k pochopení toho, jak začít a jít pomalinku ke svému nitru. Jedna stojí 499 Kč.

Cílem celého sezení je najít to, co je nám vlastní (naše pravé Já a naše životní poslání), a odstranit návyky, které nevedou k cíli. Klient nakonec sám zjistí, co cítí uvnitř jako svou pravdu. Pochopí, co je pohřbeno a musí býti znovu oživeno. Vrátí se k věcem, které vždy cítil a dělal rád. A to jen za mé podpory, nikoli rad a zaručených postupů. Ke všemu si dojde sám. Jakoby se rozpomene…

Svou poradnu jsem dala do uvozovek. Není možné radit, pouze vést, směrovat. Každý jsme jinde a je nutné to respektovat. Nikoho nelze vtlačit do hotové formy, ale je možné dát impuls, dovést k pochopení jeho místa tady, k jeho „aha“. Každý si nakonec vzpomene, kým je. A pochopí, proč se ten či onen člověk v jeho okolí chová tak či onak. K tomu zase slouží výpočet naší vzájemné energie, přes nějž se dostáváme i k tomu, co je karmický vztah a jak ho harmonizovat, aby vztah fungoval k naší i partnerově spokojenosti. A nejde jen o vztahy partnerské. Můžeme se zaměřit stejně tak na rodiče, své děti, kamarády… Se všemi jsme v nějakém energetickém vztahu.

Konzultaci v poradně si můžete objednat v e-shopu. Děkuji.